درباره دکتر رحمانی

درباره دکتر رحمانی

 

جهت دریافت نوبت و یا مشاوره با شماره همراه 09120758267 تماس حاصل نمایید

دکتر بهزاد رحمانی متولد سال 1332 و اهل سنندج است وی در سال 1342 به تهران مهاجرت نمود و مراحل تحصیلی و آموزشی خود را در تهران و در منطقه قلهک ادامه داد 

ایشان دارای بورد تخصصی جراحی توراکس (فوق تخصصی جراحی ریه و قفسه صدری) و متخصص جراحی عمومی و عضو  کالج جراحان سینه  آمریکا می باشند 

 در ذیل به بخشی از سوابق آموزشی، پزشکی و اجرایی ایشان اشاره نموده ایم 

مراحل تحصیلی :

• دیپلم ریاضی : دبیرستان بهمن قلهک ) تهران) 1350 - - 12 سال • دکترای پزشکی : دانشگاه تبریز - از 1351 تا 1358 - - 7سال • تخصص جراحی عمومی : دانشگاه تبریز - از 1363 تا 1367 4 سال • فوق تخصص جراحی ریه و قفسه صدری : یک سال دانشگاه تبریز + یک سال دانشگاه • تهران ) جمعا 2 سال ( از 1370 تا 1372

سوابق اجرائی :

• رئیس انجمن فوق تخصصی جراحان توراکس ایران - 1376 تا 1380 - 4 سال

• رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران 1391 تا 1395 - 4 سال

•بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اولیه  انجمن صنفی جراحان عمومی ایران

• رئیس بخش داخلی بیمارستان 526 ارتش - 1358 تا 1361 - 3سال

 • رئیس بهداری پادگانهای خراجو و مرند - 1361 تا 1363 - 2 سال

 • رئیس بیمارستان منطقه ای سنندج - 1367 تا 1368 - 1سال

 • دبیر انجمن فوق تخصصی جراحان توراکس ایران - 1380 تا 1382 - 2سال

 • دبیر انجمن جراحان عمومی - 1382 تا 1384 - 2سال

دبیر اجرایی انجمن علمی جراحان عممی ایران ار سال 1384 تا سال 1391

 • رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران 1391 تا 1395 - 4 سال

 • دبیر جامعه انجمنهای گروه پزشکی ایران - 1381 تا 1384 - 3سال

 • عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران - 1376 تا 1380 - 4سال

 • عضو کمیته اتیکز پزشکی ایران - 1381 تا 1384 - 3سال

 • عضو کالج جراحان توراکس آمریکا - 1374 تا 1394 – 20 سال

 • مشاور بیمارستان بانک ملی ایران - 1372 تا 1384 - - 12 سال

: • ازبنیانگذاران انجمن فوق تخصصی جراحان توراکس ایران

• از بنیانگذاران انجمن جراحان عمومی ایران

•بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اولیه  انجمن صنفی جراحان عمومی ایران

• از بنیانگذاران جامعه انجمنهای گروه پزشکی ایران

• از بنیانگذاران موسسه اخلاق پزشکی ایرانیا ( ماپا )

• از بنیانگذاران موسسه یاریگر سالمندان ( یاس )

• بنیانگذار و طراح کلینیک های جراحی محدود در ایران

• سردبیر مجله پیام جراح

• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شركت تعاوني دهكده پاك سلامت

• عضو شورای مرکزی موسسه حامیان جامعه مدنی ( حجم )

• 41ماه خدمت در مناطق جنگی بعنوان جراح در جریان جنگ ایران و عراق

• جانباز 55 % جنگ تحمیلي

سوابق پزشکی :

• پزشک نمونه سال 1380

• جراح بیمارستان منطقه ای زنجان - 1368 تا 1370 -2 سال

 • جراح بخش فوق تخصصی جراحی توراکس بیمارستان 502 تهران - 1372 تا 1376

 • جراح بخش فوق تخصصی جراحی توراکس بیمارستان 505 تهران - 1376 تا 1382

• جراح بیمارستان مهر تهران - 1378 تا 1384 - 6سال

 • جراح بیمارستان آ ریا تهران - 1372 تا 1384 - - 12سال

 • جراح و سهامدار بیمارستان کیان تهران - 1372 تا 1394 -18 سال

 • جراح بیمارستان بهمن تهران1385 تا 1390

 • جراح و سهامدار بیمارستان عرفان 1392 تا 1396

• 5 سال مطب بعنوان پزشک عمومی

• 3 سال مطب بعنوان جراح عمومی

• 24 سال مطب بعنوان فوق تخصص جراحی توراکس

• انجام بیش 12500 عمل جراحی عمومی

• انجام بیش از  6000عمل جراحی توراکس( خدمات ویژه)