دکتر بهزاد رحمانی

دکتر بهزاد رحمانی
M.D
F.C.C.P
فوق تخصص جراحی ریه وقفسه صدری
(توراکس)
عضو کالج جراحان سینه آمریکا  
متخصص جراحی عمومی
(گوارش-گواتر)

دکتر بهزاد رحمانی
اصلاح ناهنجاری های قفسه صدری

اصلاح ناهنجاری های قفسه صدری

مشاهده کامل

درباره دکتر بهزاد رحمانی

درباره دکتر بهزاد رحمانی

دکتر بهزاد رحمانی متولد سال 1332 و اهل سنندج است وی در سال 1342 به تهران مهاجرت نمود و مراحل تحصیلی و آموزشی خود را در تهران و در منطقه قلهک ادامه داد
ایشان دارای بورد تخصصی جراحی توراکس (فوق تخصصی جراحی ریه و قفسه صدری) و متخصص جراحی عمومی و عضو  کالج جراحان سینه  آمریکا می باشند

صفحه اینستاگرام