در یک پژوهش گسترده مشخص شد احتمال زنده بودن زنان بالای 67 سال که دچار مراحل اولیه سرطان پستان (داکتال کارسینوم این سایتو (سرطان پستان مرحله صفر) و یا سرطان پستان مرحله 1) شده اند ظرف ده سال بعد از تشخیص مشابه زنانی است که سرطان ندارند.

احتمال بقای زنان این گروه سنی که سرطان پستان مرحله 2، 3 یا 4 در آنها تشخیص داده شده است، ظرف ده سال پس از تشخیص در مقایسه با زنانی که سرطان پستان نداشته اند کمتر است. این پژوهش در  Journal of Clinical Oncology منتشر شد.

داکتال کارسینوم این سایتو (که به اختصار به آن DCIS گفته میشود و به عنوان کارسینوم درجای مجرای شیر نیز شناخته میشود) سرطان تهاجمی نیست. این مرحله از سرطان پستان در داخل مجرای شیر محدود است. کارسینوم درجای مجرای شیر ممکن است کوچک یا بزرگ باشد اما به نواحی فراتر از مجرای شیر گسترش نیافته است و به بافتهای نرمال سینه ، غدد لنفاوی یا اندامهای دیگر نرسیده است. با این حال فردی که این نوع سرطان در او تشخیص داده میشود در مقایسه با فردی که این وضعیت را ندارد، در خطر بیشتر سرطان پستان تهاجمی در همان سینه قرار دارد. به کارسینوم درجای مجرای شیر مرحله صفر سرطان پستان نیز گفته میشود.

زنانی که دچار کارسینوم درجای مجرای شیر هستند، آینده درمانی خوبی دارند. ده سال پس از تشخیص این وضعیت 98 تا 99 درصد از این زنان زنده خواهند بود. بر اساس این پیش آگهی خوب معمولا کارسینوم درجای مجرای شیر با لامپکتومی و سپس پرتو درمانی و در صورتی که تومور بزرگ باشد با ماستکتومی درمان میشود. لامپکتومی به جراحی برداشتن یک چهارم سینه و ماستکتومی به برداشتن کل سینه گفته میشود. شیمی درمانی معمولا پس از جراحی مرحله صفر سرطان لازم نیست. در صورتی که تومور حساس به هورمون باشد، ممکن است هورمون درمانی لازم باشد.

مرحله 1 سرطان اولین مرحله سرطان تهاجمی است به این معنی که سلولهای سرطانی شروع به تهاجم به بافتهای اطراف کرده اند . در مرحله 1 سرطان پستان اندازه تومور برابر یا کمتر از 2 سانتیمتر است و به غدد لنفاوی نرسیده است.

زنانی که سرطان پستان مرحله یک دارند، پیش آگهی خوبی دارند. این وضعیت نیز ممکن است با لامپکتومی و سپس پرتو درمانی یا ماستکتومی درمان شود که بستگی به شرایط دارد. از آنجایی که سرطان پستان مرحله 1 ممکن است باز گردد، شیمی درمانی پس از جراحی ممکن است توصیه شود. درمانهای پس از جراحی، درمانهای مکمل نام دارند. هورمون درمانی نیز در صورتی که تومور حساس به هورمون باشد توصیه میشود. درمان هدفمند با هرسپتین نیز در صورتی که تومور HER2 مثبت باشد، توصیه میشود.

محققان نتایج درمان این دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان را مقایسه کرده اند:

64894 زن دچار کارسینوم درجای مجرای شیر یا سرطان پستان تهاجمی

64894 زنی که تشخیص سرطان پستان نداشته اند

زنان سالم هماهنگ با زنانی که سرطان پستان داشتند انتخاب شدند. یعنی محققان اطمینان حاصل کردند زنان دو گروه از نظر عوامل دیگر مانند سن، وضعیت سلامت عمومی، سبک زندگی و محل زندگی مشابه باشند.

نیمی از زنان بالای 76 سال و نیمی دیگر بین 67 تا 76 سال سن داشتند. زنان به مدت 8 سال تحت مطالعه قرار داشتند. محققان نرخ بقای ده ساله همه این زنان را بررسی کردند و این دو گروه را با هم مقایسه کردند.

زنانی که دچار کارسینوم درجای مجرای شیر بودند پس از ده سال، ده درصد بیشتر از زنانی که تشخیص سرطان نداشتند زنده ماندند. زنانی که مرحله یک سرطان پستان داشتند، نرخ زنده ماندن آنها ده سال بعد مشابه افرادی بود که سرطان پستان نداشته اند و نرخ بقای زنانی که مرحله دو، سه یا چهار سرطان پستان داشتند اند ظرف ده سال بعد در مقایسه با افراد سالم کمتر بود.

پس از ده سال، زنانی که سرطان پستان مرحله 2 داشتند 15درصد کمتر از زنان سالم زنده بودند  

پس از ده سال، زنانی که سرطان پستان مرحله 2 داشتند 55 درصد کمتر از زنان سالم زنده بودند

پس از ده سال، زنانی که سرطان پستان مرحله 4 داشتند 88 درصد کمتر از زنان سالم زنده بودند

در این پژوهش پیامد خوب درمان در زنانی که سرطان پستان مراحله اولیه داشتند احتمالا به علت دریافت درمان درست در زمان درست بوده است. این نتایج ارزش غربالگری ماموگرافی منظم برای شناسایی سرطان پستان مراحل اولیه در زنان بالای میانسال را پررنگ تر میکند.

غربالگری ماموگرافی منظم از 40 سالگی شروع میشود و به تشخیص زود هنگام سرطان پستان که بسیار قابل درمان است، کمک میکند. تحقیقات نشان میدهند ماموگرافی غربالگری جان بسیاری از زنان را نجات میدهد. بنابراین اگر در سن 60 تا 80 هستید یا خطر سرطان پستان در شما در حد متوسط است، ماموگرافی غربالگری هر ساله باید بخشی از زندگی شما باشد. اگر خطر سرطان پستان در شما بالاتر از متوسط است، بهتر است در مورد غربالگری تهاجمی تر سرطان پستان متناسب با شرایط خود با پزشک صحبت کنید.

اگر نگران هزینه ها هستید، از پزشک در مورد مراکز تحت پوشش بیمه سوال کنید. یادتان باشد زندگی ارزش این تلاشها را دارد و با اقدامات ساده ای میتوانید از اتفاقات ناگوار در زندگی خود پیشگیری کنید.