ایمنی درمانی یا ایمنوتراپی (Immunotherapy ) نوعی درمان سرطان است که مزیتهای زیادی دارد. به همین علت بهبود کارایی آن اهمیت دارد. ایمنی درمانی یک شاخه نسبتا جدیدی در درمان سرطان است و پتانسیل بهبودی بلند مدت با عوارض کمتر را دارد .

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات سرطان، دانشمندان دریافته اند کارایی ایمنی درمانی برای درمان سرطانهای مقاوم به شیمی درمانی و پرتو درمانی (رادیوتراپی) موثر است.

دانشمندان در بررسی میکروبیوم روده، نتایجی غیر معمول به دست آورده اند. سازوکار ایمنی درمانی کمک به سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری سرطان است. سلولهای سرطانی در حالت عادی توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی نمیشوند اما ایمنی درمانی با استفاده از برخی داروها و مواد، به واکنش جدی تر سیستم ایمنی کمک میکند.

داروهای بازدارنده ناظر ایمنی (Checkpoint inhibitor) نوعی ایمنی درمانی محسوب میشوند که توانایی سلولهای سرطانی در فریب دادن سیستم ایمنی را از بین میبرند. با این حال این روش تنها در یک پنجم تا یک سوم بیماران سرطان کارایی دارد.

دانشمندان اخیرا دریافته اند مجموعه میکروبهای روده که شمار آنها تریلیونی است، توانایی کنترل سیستم ایمنی را دارند. گروهی از محققان انستیتو پارکر ایمنی درمانی سرطان در سان فرانسیسکو و مرکز سرطان ام دی اندرسون دانشگاه تگزاس هیوستون بررسی کرده اند که آیا این میکروبها بر موفقیت ایمنی درمانی تاثیر میگذارند یا نه.

 

بررسی های اولیه بر ارتباط بین ایمنی درمانی، میکروبیوم دستگاه گوارش و رژیم غذایی بیماران سرطان متمرکز بود. 113 بیماری که دچار متاستاز ملانوما (نوعی سرطان پوست) شده بودند و درمان را در این مرکز تحقیقاتی شروع کرده بودند، در این تحقیقات شرکت کردند.

از شرکت کنندگان گزارشی از سبک زندگی، برنامه غذایی، داروهای مصرف و مکمل یا گیاهان دارویی دریافت شد. همچنین نمونه مدفوع آنها جمع آوری و آنالیز شد تا میکروبیوم روده هر فرد مشخص شود. همچنین پیشرفت درمان در آنها ثبت شد.

یک یافته غافلگیر کننده در این تحقیقات مشخص شد. کسانی که مکمل پروبیوتیک بدون نسخه مصرف میکردند از ایمنی درمانی بازدارنده ناظر ایمنی یا چک پوینت، 70 درصد کمتر نتیجه میگرفتند. تقریبا نیمی از شرکت کنندگان (42 نفر) این مکملها را مصرف میکردند.

همچنین محققان متوجه شدند بین پروبیوتیک ها و کاهش تنوع میکروبهای روده ارتباط وجود دارد. دانشمندان این وضعیت را پیش تر در کسانی که مبتلا به سرطان بودند و ایمنی درمانی در آنها پاسخ نمیداد، دیده بودند.

برداشت کلی دانشمندان این است که اگر چه پروبیوتیکها میکروبیوم دستگاه گوارش بهبود میبخشند اما داده های به دست آمده نشان میدهد این امر در مورد بیماران سرطان صادق نیست. اگر چه تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است.

 

تغییر و دستکاری میکروبهای دستگاه گوارش

انتخابهای غذایی ما بر سلامت ما تاثیر میگذارند. کسانی که غذاهای پر فیبر میخورند 5 برابر دیگران به ایمنی درمانی بهتر پاسخ میدهند و تعداد بیشتری باکتریهای مرتبط با نتیجه بهتر در بدن دارند.

کسانی که غذاهای مملو از قند افزوده شده و گوشت فراوری شده میخورند این باکتریهای مفید در آنها کمتر است.

اما دانشمندان از این نتیجه متعجب نشدند چون قبلا مشخص شده بود که خوردن غذاهای پر فیبر برای سلامتی مفید است. یکی از فواید آن در مورد ایمنی درمانی سرطان را به تازگی دریافته ایم اما پیش از این نیز دلایل زیادی برای مصرف این مواد غذایی که شامل میوه ها، سبزیجات و غلات تصفیه نشده می باشد داشتیم.

 

ایمنی درمانی و میکروبهای روده

این پژوهش نشان میدهد چرا در برخی موارد ایمنی درمانی سرطان خوب جواب نمیدهد. همچنین نشان میدهد برخی انتخابهای غذایی که ساده در نظر میگیریم مانند خوردن پروبیوتیکها، چه تاثیر زیادی میتواند بر موفقیت درمان سرطان بگذارد.