علت دقیق کولیت اولسراتیو (که به آن کولیت زخمی نیز میگویند) مشخص نیست اما تصور میشود این بیماری حاصل مشکلی در سیستم ایمنی بدن باشد.

بیماریهای خود ایمنی

سیستم ایمنی دفاع بدن در مقابل عفونت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کولیت اولسراتیو یک بیماری خود ایمنی است که در آن، سیستم ایمنی به اشتباه به بافتهای سالم بدن حمله میکند.

سیستم ایمنی در حالت نرمال، با آزاد کردن گلبولهای سفید در جریان خون عامل عفونی را از بین میبرد. این فرایند باعث ورم کردن و سرخ شدن (التهاب) بافت بدن در ناحیه عفونی، میشود.

در کولیت اولسراتیو، یک نظریه اصلی این است که سیستم ایمنی به اشتباه به باکتریهای مفید داخل روده بزرگ، حمله ور میشود. این باکتریها به گوارش کمک میکنند. این حمله به باکتریهای مفید منجر به التهاب روده بزرگ و راست روده میشود.

برخی محققان نیز معتقدند یک عفونت باکتریایی یا ویروسی باعث تحریک سیستم ایمنی میشود اما به دلیلی، این حمله علیرغم برطرف شدن عفونت، به پایان نمیرسد و التهاب ادامه پیدا میکند.

همچنین یک دلیل پیشنهادی دیگر این است که هیچ عفونتی در این بیماری دخیل نیست و سیستم ایمنی خود دچار اختلال عملکرد میشود یا بین باکتریهای خوب و بد روده، تعادل از بین میرود.

نقش ژنتیک در کولیت اولسراتیو 

همچنین به نظر میرسد به ارث بردن برخی ژنها یک عامل در ابتلا به کولیت اولسراتیو است. مطالعات نشان میدهند بیش از یک نفر از هر چهار نفر مبتلا به کولیت اولسراتیو، سابقه خانوادگی این بیماری را دارد.

از طرف دیگر شیوع کولیت اولسراتیو در برخی نژادها بسیار بیشتر است و این خود زمینه ژنتیکی در این بیماری را نشان میدهد.

محققان برخی ژنها را شناسایی کرده اند که به نظر میرسد مردم را بیشتر مستعد کولیت اولسراتیو میکند.

باور محققان بر این است که این ژنها در عملکرد سیستم ایمنی نقش دارند.

 

نقش عوامل محیطی در کولیت اولسراتیو 

این که کجا زندگی میکنید و چه سبک زندگی دارید نیز بر احتمال ابتلا به کولیت زخمی تاثیر میگذارد و این نشان میدهد عوامل محیطی نیز مهم است.

مثلا این وضعیت در نواحی شهر نشین بخشهای شمالی امریکا و شرق اروپا شایع تر است.

عوامل محیطی متعددی ممکن است با کولیت اولسراتیو مرتبط باشند از جمله آلودگی هوا، داروها و برخی غذاها.

اگر چه تا کنون هیچ چیزی به عنوان عامل قطعی کولیت اولسراتیو شناسایی نشده است اما کشورهایی که سیستم بهداشتی بهتری دارند به نظر میرسد درصد بیشتری از جمعیت شان دچار این بیماری هستند. این نشان میدهد کاهش قرار گیری در معرض باکتریها نیز میتواند در این زمینه نقش داشته باشد.

دکتر بهزاد رحمانی