چه عواملی منجر به سرطان ریه غیر سلول کوچک (نان اسمال سل) میشوند؟ 

 

 علت دقیق سرطان ریه غیر سلول کوچک یا نان اسمال سل هنوز مشخص نیست اما عوامل زمینه ‌ساز آن را می‌شناسیم و می‌دانیم چگونه برخی از این عوامل باعث سرطانی شدن سلول‌های ریه می‌شوند.

 

سیگار کشیدن 

استعمال دخانیات و محصولات تنباکو اولین عامل سرطان ریه است. حدود 80% از مرگ‌های ناشی از سرطان ریه در اثر سیگار کشیدن و انواع دیگر تنباکو یا مواجهه با دود آن اتفاق می‌افتد. سیگار کشیدن به وضوح قوی‌ترین عامل زمینه ساز سرطان ریه محسوب می‌شود اما اغلب با عوامل دیگری نیز همراه است. افراد سیگاری که در مراسم عوامل زمینه ساز دیگری مانند گاز رادون و آزبست قرار می‌گیرند در خطر بیشتری قرار دارند. با این حال همه افراد سیگاری دچار سرطان ریه می‌شوند و عوامل دیگری مانند ژنتیک نیز در این زمینه نقش دارد.

سرطان ریه در افراد غیرسیگاری 

یادتان باشد همه افرادی که دچار سرطان ریه می‌شوند، سیگاری نیستند. اگر چه بسیاری از افراد مبتلا به سرطان ریه افرادی هستند که سابقاً سیگار می‌کشیدند اما برخی از این افراد هم هرگز سیگار نکشیده‌ اند.

سرطان ریه در افراد غیر سیگاری ممکن است در اثر قرار گیری در معرض گاز رادون، دود سیگار دیگران، آلودگی هوا و یا عوامل دیگر اتفاق افتاده باشد. محیط‌های کاری که باعث می‌شود در معرض آزبست، دود دیزل یا برخی دیگر از مواد شیمیایی قرار بگیرید احتمال سرطان ریه را افزایش می‌دهد. با این حال بخش کمی از موارد سرطان ریه در افرادی اتفاق می‌افتد که هیچ یک از عاملهای زمینه‌ ساز این بیماری را ندارند. برخی از این‌ها ممکن است وقایع صرفاً تصادفی باشند که عامل بیرونی ندارند اما برخی دیگر به علت وجود عوامل زمینه‌ سازی هستند که هنوز آن‌ها را نمی‌شناسیم.

سرطان ریه در افراد غیر سیگاری اغلب به نحوی با سرطان ریه در افراد سیگاری متفاوت است. معمولاً این انواع سرطان در سنین پایین‌تر ایجاد می‌شود. سرطان ریه در افراد غیر سیگاری اغلب تغییرات مشخصی در ژنها ایجاد می‌کنند که متفاوت از تومورهای افراد سیگاری است. در برخی موارد، شناسایی این تغییرات ممکن است به عنوان راهنمایی برای درمان استفاده شود.

 

تغییرات ژنی که ممکن است منجر به سرطان ریه شود 

دانشمندان می‌دانند برخی از عوامل بوجود آورنده سرطان ریه ممکن است منجر به بروز تغییراتی در دی ان ای سلول‌های ریه شود. این تغییرات می‌تواند منجر به رشد غیر طبیعی سلول‌ها شده و گاهی اوقات سرطان ایجاد نماید. دی ان ای، ترکیبات شیمیایی در داخل سلول‌ها است که ژن‌ها را می‌سازد و عملکرد آنها را کنترل می‌کند. ما معمولاً  به پدر و مادر خود شبیه هستیم چرا که منشأ دی ان ای ما هستند. اما دی ان ای می‌تواند بر احتمال ابتلا به  بیماری‌ها مانند برخی انواع سرطان نیز تأثیر بگذارد.

برخی ژن‌هایی که تعیین میکنند چه زمانی سلول‌ها رشد کنند، تقسیم ‌شوند، سلول‌های جدید ایجاد کرده و در نهایت بمیرند عبارتند از:

  1. ژنهایی که به رشد و تقسیم سلول‌ها و زنده ماندن آنها کمک می‌کنند انکوژن نام دارند.
  2. ژنهایی که تقسیم سلولی را تحت کنترل میگیرند یا باعث مرگ سلولها در زمان لازم میشوند، ژنهای سرکوب کننده تومور نام دارند.

سرطان ممکن است با آن دسته از تغییرات دی ان ای ایجاد شود که انکوژنها را فعال کرده یا ژنهای سرکوب کننده تومور را غیر فعال میکنند.

 

تغییرات ژنی ارثی 

برخی افراد جهش دی ان ای را از والدین خود به ارث میبرند که احتمال ایجاد برخی انواع سرطان ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد اما جهش‌هایی که به ارث برده می‌شود به تنهایی مسبب بسیاری از موارد سرطان‌های ریه نمی‌شود. با این‌ حال به نظر می‌رسد ژن‌ها در برخی خانواده ‌هایی که سابقه سرطان ریه در آنها وجود دارد، نقش دارند. مثلاً  افرادی که برخی تغییرات دی ان ای در کروموزوم خاصی (کروموزوم 6 ) را از والدین خود به ارث می‌برند بیشتر احتمال دارد که دچار سرطان ریه شوند حتی اگر سیگار نکشند یا تنها کمی سیگار مصرف نمایند.

به نظر می‌رسد برخی افراد، کاهش توانایی تجزیه یا رهایی از شر برخی انواع مواد شیمیایی عامل سرطان در بدن را به ارث برده اند. برای مثال مواد شیمیایی موجود در دود سیگار در این افراد ممکن است بیشتر در بدن بماند و آنها را در خطر سرطان ریه قرار بدهد.

برخی افراد نقص مکانیسم ترمیم دی ان ای را به ارث می‌برند که باعث می‌شود احتمال تغییرات دی ان ای بیشتر باشد. افرادی که آسیب‌های ترمیم دی ان ای در آنها عملکرد نرمال ندارد ممکن است در مقابل مواد شیمیایی و پرتوهای عامل سرطان، آسیب ‌پذیر باشند.

محققان در حال طراحی آزمایش‌هایی هستند که ممکن است بتواند به شناسایی این افراد کمک نماید اما این آزمایش‌ها هنوز به شکل گسترده استفاده نمی‌شوند. در حال حاضر پزشکان توصیه می‌کنند همه مردم از استعمال دخانیات و سایر عوامل سرطان‌زا پرهیز نمایند.

 

تغییرات ژنی اکتسابی 

تغییرات ژن‌های مرتبط با سرطان ریه بیشتر در طول زندگی اتفاق می‌افتد تا این که ارثی باشد. جهش‌های اکتسابی در سلول‌های ریه اغلب حاصل قرار گیری در معرض عوامل محیطی مانند مواد شیمیایی سرطان‌زای موجود در دود سیگار است اما برخی تغییرات ژنی ممکن است کاملاً تصادفی باشد و در داخل یک سلول اتفاق بیفتد بدون این که عامل بیرونی مسبب آن باشد.

تغییرات اکتسابی برخی ژن‌ها مانند ژنهای سرکوب کننده تومور TP53 یا p16 و انکوژنهای  K-RAS یا ALK در ایجاد سرطان ریه غیر سلول کوچک به نظر مهم میرسد. ایجاد تغییر در این ژنها و ژنهای دیگر ممکن است احتمال بروز برخی انواع سرطان ریه و گسترش آن به بخشهای دیگر بدن را بیشتر میکنند. همه سرطانهای ریه تغییرات ژنی مشابهی ندارند بنابراین بی شک تغییراتی در ژنهای دیگر نیز وجود دارد که هنوز مشخص نشده است.

 

 

https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html