اسلاید تراکئوپلاستی (Slide tracheoplasty ) یک عمل جراحی است که برای بهبود جریان هوا در مجاری تنفسی کودک صورت میگیرد. این عمل جراحی پیچیده است اما اگر توسط جراحات ماهر و باتجربه صورت بگیرد، خطرات و عوارض آن بسیار کمتر می شود. 

https://www.chop.edu/sites/default/files/styles/16_9_large/public/slide-tracheoplasty-procedure-780x318.jpg?itok=YDDNB94u

عمل جراحی باز کردن نای با اسلاید تراکئوپلاستی چگونه است؟ 

ابتدا وسط بخشی از نای که تنگ یا مسدود شده است با برش عرضی به دو بخش بالا و پایین، تقسیم میشود 

بخش بالایی از پشت به صورت عمودی بریده میشود و بخش پایینی در تمام طول باریک شده نای از درازا از سمت جلو برش میخورد 

گوشه های قائم ایجاد شده توسط این تقسیمات بالا و پایین، بریده میشود و دو سر باز نای به داخل یکدیگر لغزانده و جایگذاری میشوند 

این دو سر نای، به هم دوخته میشوند تا مسیر تنفسی با دو برابر عرض و نصف طول گذشته، برقرار شود 

افزایش قطر مسیر تنفسی برای بهبود عبور ها در مجرای تنفسی کودک، لازم است. 


عمل جراحی باز کردن نای با اسلاید تراکئوپلاستی چقدر طول میکشد؟ 

این عمل جراحی ممکن است تا چهار ساعت طول بکشد. پس از آن، تا چند روز کودک لوله تنفسی داخل نای خواهد داشت. 


مزیت باز کردن نای با عمل جراحی اسلاید تراکئوپلاستی چیست؟ 

این عمل جراحی چند مزیت دارد: 

عوارض کمتری (مانند تنگی مجدد نای) دارد 

خون رسانی حفظ میشود 

طول مدت نیاز به لوله تنفسی کمتر از تکنیکهای دیگر است 

به طور کلی پس از این جراحی مداخلات پزشکی کمتری لازم است 

رشد سالم و نرمال نای 

اسلاید تراکئوپلاستی اصلاح شده را میتوان در همه انواع تنگی طویل مادرزادی نای با موفقیت اجرا کرد از جمله در کسانی که تنگی برونش دارند. 


خطرات و عوارض اسلاید تراکئوپلاستی چیست؟ 

در این عمل جراحی نای، خطر صدمه دیدن ساختارهای حیاتی مانند عصبها، مری و رگهای خونی اصلی وجود دارد. علت این است که برش و بازسازی گسترده ای در آن لازم است. 

کودک باید توسط پزشک با تجربه و متخصص در این زمینه تحت درمان قرار بگیرد تا از این خطر کاسته شود. 

 دکتر بهزاد رحمانی